USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE WWW.TUTASILK.COM

Molimo da pre početka korišćenja internet stranice www.tutasilk.com, kao i pre svake kupovine na našem sajtu pažljivo pročitate Uslove korišćenja sajta, kao i Pravila zaštite podataka o ličnosti (link).

Prodavac, Tuta Project DOO Beograd, ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, matični broj: 21830887, PIB: 113244187, zadržava pravo da da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove.

Napominjemo da svakom upotrebom našeg sajta pristajete na u tom trenutku objavljene Uslove korišćenja sajta tj. da se smatra da ste Uslove pažljivo pročitali i razumeli, te da ste pristali da naš sajt koristite na način i pod ovde propisanim Uslovima.

INFORMACIJE KOJE SADRŽE OVI USLOVI

U nastavku ovog teksta možete da se informišete o svim relevatnim pitanjima u vezi saupotrebom našeg sajta, a naročito o sledećem:

 • Podaci o prodavcu
 • Uslovi online kupovine proizvoda na našem sajtu
 • Način i uslovi plaćanja prilikom kupovine
 • Način i uslovi isporuke proizvoda
 • Pravo na reklamaciju
 • Pravo na odustanak
 • Prava na sadržaju sajta
 • Zabranjena ponašanja na sajtu
 • Način kontaktiranja kupaca
 • Kontakt podaci prodavca

PODACI O PRODAVCU

Kupovinom na našem sajtu stupate u ugovorni odnos sa sledećim pravnim licem kaoprodavcem:

Poslovno ime: Tuta Project DOO Beograd

Registrovano sedište: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd

Matični broj: 21830887

PIB: 113244187

Broj obveznika poreza na dodatu vrednost: ______________

Datum osnivanja: 06.09.2022.

Upisan u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Republike Srbije na osnovu Rešenja BD 78277/2022

Telefon broj: (+381) 62 162 6101

Fax broj: __________________________

Adresa elektronske pošte: info@tutasilk.com

Internet adresa: www.tutasilk.com

(u daljem tekstu: „Prodavac“)

USLOVI ONLINE KUPOVINE PROIZVODA NA NAŠEM SAJTU

Kupovinu na našem sajtu možete da izvršite na dva načina:

1) Možete da postanete naš registrovani korisnik i da preko svog registrovanog naloga kupujete na našem sajtu. Na ovom (linku) možete da pronađete detaljno uputstvo za registraciju vašeg korisničkog naloga i za kupovinu na našem sajtu.

2) Možete da izvršite kupovinu kao gost na našem sajtu. Na ovom (linku) možete da pronađete detaljno uputstvo za kupovinu na našem sajtu bez registracije korisničkog naloga.

Prilikom svake kupovine dostupni su vam sledeći podaci o proizvodu:

• fotografija proizvoda
• opis proizvoda
• deklaracija proizvoda
• cena proizvoda (cena je izražena u valuti transakcije tj u dinarima (RSD) bez PDV-a jer prodavac nije u sistemu PDV-a, i bez troškova isporuke koja se plaća zasebno kururskoj službi)

Prilikom odabira proizvoda koje želite da kupite na našem sajtu istovremeno su vam dostupni i podaci o cenama i ukupnoj vrednosti željene kupovine.

Prihvatanjem opcije „NARUČITE“ vi potvrđujete da ste saglasni da izvršite kupovinu u svemu u skladu sa Uslovima objavljenim na našem sajtu, te ćemo vam izdati predračun na osnovu kojeg možete da pređete na sledeći korak i da izvršite plaćanje na način kako je opisano u delu „NAČIN I USLOVI PLAĆANJA.“

U trenutku kada odaberete proizvod i prihvatite način plaćanja, smatra se da ste zaključili ugovor o prodaji sa nama u svemu u skladu sa uslovima objavljenim na našem sajtu i opcijama koje ste odabrali.

Po prijemu uplate, mi ćemo vam dostaviti i odgovarajuću potvrdu o plaćanju sa svim relevatnim podacima o izvršenoj kupovini, kao i sva prateća obaveštenja predviđena važećim propisima, a sve na kontakt e-mail koji ste nam dali prilikom registracije ili prilikom kupovine u zavisnosti od odabranog načina kupovine na našem sajtu.

Podatke o vašoj kupovini čuvamo u svemu u skladu sa Pravilima zaštite podataka o ličnosti i važećim propisima.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA PRILIKOM KUPOVINE

Prilikom kupovine na našem sajtu, plaćanje možete izvršiti:
• gotovinsko plaćanje (pouzećem, prilikom preuzimanja).
• uplatom na tekući račun prodavca,

1) Plaćanje platnim karticama

Prilikom kupovine na našem sajtu, plaćanje možete izvršiti koristeći platne kartice označene u toj opciji plaćanja.

Važno: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji
Sva plaćanja prilikom kupovine na našem sajtu će biti izvršena u valuti dinar (RSD). Ukoliko je cena proizvoda izražena u evrima, ukupan iznos koji će biti naplaćen sa vaše platne kartice prilikom kupovine se dobija konverzijom cene izražene u evrima (EUR) u dinar (RSD) po trenutnom kursu Narodne banke Srbije. Prilikom naplate iznosa sa vaše platne kartice, ovaj iznos se konvertuje u vašu lokalnu valutu po kursu udruženja platnih kartica. Postoji mogućnost da se prilikom konverzije pojavi manja razlika u odnosu na cenu prikazanu na našem sajtu.

2) Uplata na tekući račun

Ukoliko se opredelite za plaćanje uplatom na tekući račun, nakon što kreirate porudžbinu, na vašu e-mail adresu ćete dobiti predračun sa instrukcijama za plaćanje. U tom slučaju, plaćanje možete izvršiti nalogom za uplatu ili nalogom za prenos, u platnoj instituciji po vašem izboru. Posebno je važno da prilikom uplate koristite broj porudžbine kao poziv na broj.

Napomena: Tek nakon evidentiranja vaše uplate na našem računu, vaša porudžbina će biti poslata na željenu adresu.

3) Gotovinsko plaćanje (pouzećem, prilikom preuzimanja)

Ukoliko se opredelite za gotovinsko plaćanje, na vašu e-mail adresu ćete dobiti predračun i informaciju da je vaša porudžbina primljena i da istu možete očekivati u rokovima definisanim u delu „NAČIN I USLOVI ISPORUKE PROIZVODA“, a plaćanje ćete izvršiti prilikom preuzimanja robe od strane kurirske službe ili prilikom preuzimanja u našem prodajnom mestu.

NAČIN I USLOVI ISPORUKE PROIZVODA

Nakon što ste uspešno kupili proizvod na našem sajtu, vaša porudžbina se nalazi u statusu obrade, a nakon obrade iste na vašu e-mail adresu će stići potvrda o uspešno obavljenoj kupovini i svim detaljima transakcije. Period obrade porudžbine traje 1-4 radna dana.

Proizvodi mogu biti dostavljeni na dva načina:

• dostavom na željenu adresu (kurirskom službom),
• lično preuzimanje

1) Dostava na željenu adresu

Dostava proizvoda je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije, ali ne i na području AP Kosova i Metohije.

Trudićemo se da svaku isporuku proizvoda koji ste kupili na našem sajtu izvršimo u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju ne kasnije od 30 dana od dana kupovine.

Sve isporuke vršimo putem kurirske službe.

Za potrebe isporuke, vaša adresa za dostavu i broj telefona će biti stavljeni na raspolaganje kurirskoj službi koja vrši isporuku, a koja će vas po potrebi kontaktirati radi isporuke proizvoda.

Troškove isporuke proizvoda snosi kupac u celosti.

Ukoliko isporuka proizvoda nije moguća iz bilo kojih razloga, mi ćemo vas o tome obavestiti bez odlaganja tj. u najkraćem mogućem roku, a preko kontakata koje ste nam dostavili prilikom kupovine proizvoda.

U trenutku prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba potrebno je da ambalažu i sam proizvod pregledate, te da nas bez odlaganja obavestite o svim uočenim eventualnim nedostacima (oštećenje sadržaja ili umanjenje sadržine pošiljke). Ukoliko ste eventualne nedostatke uočili prilikom uručenja pošiljke potrebno je da istovremeno o istim obavestite i predstavnika kurirske službe koja vrši dostavu proizvoda.

2) Lično preuzimanje

Ukoliko se opredelite za lično preuzimanje kupljene robe, na našem sajtu će automatski biti prikazana adresa na kojoj možete preuzeti proizvod. Nakon što izvršite plaćanje na jedan od načina navedenih u delu „NAČIN I USLOVI PLAĆANJA PRILIKOM KUPOVINE“ na vašu e-mail adresu ćete dobiti potvrdu vaše porudžbine sa obaveštenjem da možete preuzeti proizvod, sa podatkom o adresi i radnom vremenu našeg prodajnog mesta.

Napomene:

• Ukoliko se opredelite za plaćanje platnim karticama ili za plaćanje preko računa i preuzimanje proizvoda u našem prodajnom mestu, rok za preuzimanje proizvoda je 30 dana od dana potvrde porudžbine na vašu e-mail adresu.
• Ukoliko se opredelite za gotovinsko plaćanje i preuzimanje proizvoda u našem prodajnom mestu, takva kupovina ima karakter rezervacije, te će u tom slučaju proizvod biti rezervisan do vašeg dolaska na prodajno mesto i u tom slučaju plaćanje vršite preuzimanjem proizvoda na prodajnom mestu, a najkasnije 30 dana od dana potvrde porudžbine na vašu e-mail adresu.

PRAVO NA REKLAMACIJU

Kao prodavac robe, u skladu sa važećim propisima, odgovaramo za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda kupcu (što smatramo trenutkom prelaska rizika na potrošača-kupca). Ovaj rok ne teče u periodu u kojem vršimo izmene ili popravke proizvoda u cilju otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko isporučeni proizvod nije saobrazan kupljenom imate pravo da nam izjavite reklamaciju, te da zahtevate opravku ili zamenu proizvoda, bez naknade, a ukoliko to nije moguće, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prijema proizvoda, imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ukoliko je nesaobraznost robe neznatna, nemate pravo da zahtevate raskid ugovora.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prijema proizvoda, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom samo uz vašu izričitu suglasnost.

Mi kao prodavac snosimo sve troškove otklanjanja uzroka opravdanih reklamacija.

Ukoliko ste sami uzrokovali nedostatak na proizvodu, nemate pravo na reklamaciju.

Reklamaciju možete da izjavite:

• elektronskim putem, tako što ćete popuniti odgovarajući obrazac za reklamacije prateći upustva koja se nalaze na sledećem linku i poslati na info@tutasilk.com ili
• tako što ćete na našu adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, dostaviti, poštom ili lično, popopunjen i potpisan obrazac za reklamacije na posebnom obrascu koja se nalazi na sledećem linku

Sve uz obaveznu dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini, a na naš zahtev radi provere opravdanosti vašeg zahteva za reklamaciju, potrebno je da dostavite i proizvod na koji se odnosi reklamacija na uvid.

Mi ćemo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju i dalje postupiti u skladu sa važećim propisima.

Naš odgovor na vašu reklamaciju će da sadrži: odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 15 dana.

Ukoliko se saglasite sa našim predlogom, mi ćemo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, obavestićemo vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i dodatnom roku za rešavanje reklamacije i zamolićemo za vašu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

U slučaju raskida ugovora, mi ćemo da izvršimo povraćaj sredstava koja smo primili od vas za proizvod u odnosu na koji ste izjavili reklamaciju.

Povraćaj sredstava vršimo koristeći ista sredstva plaćanja koja ste vi koristili prilikom plaćanja. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju raskida ugovora, vi ste dužni da nama vratite proizvod, odnosno da organizujete vraćanje proizvoda, bez odlaganja.

Vraćanje proizvoda vršite putem kurirske službe ili na drugi adekvatan način, na našu adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, a mi ćemo da snosimo opravdane troškove vraćanja proizvoda.

PRAVO NA ODUSTANAK

Svaka kupovina na našem sajtu (www.tutasilk.com) se smatra kupovinom tj prodajom na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2014, 6/2016 -drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon).

Imate pravo da odustanete od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim obaveze da platite troškove vraćanja proizvoda na adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd.
(u daljem tekstu: odustanak).

Ukoliko želite da iskoristite svoje pravo na odustanak od ugovora, potrebno je da nam dostavite izjavu o odustanku u gore navedenom roku.

Izjavu o odustanku možete da nam dostavite:

• elektronskim putem, tako što ćete popuniti odgovarajuću izjavu o odustanku prateći upustva koja se nalaze na sledećem linku ili
• tako što ćete na našu adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, dostaviti popopunjenu i potpisanu izjavu o odustanku na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu koja se nalazi na sledećem linku ili
• na drugi nedvosmislen način,

a u svakom slučaju potrebno je da izjavu o odustanku svojeručno potpišete i da nam na uvid dostavite račun za kupljeni proizvod.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada nam je poslata, ali je na vama teret dokazivanja da ste nam istu poslali blagovremeno.

U slučaju prijema potpune i blagovremene izjave o odustanku, mi ćemo da izvršimo povraćaj sredstava koja smo primili od vas po osnovu kupovine od koje ste odustali.

Povraćaj sredstava vršimo kada primimo proizvod koji se vraća ili dokaz da ste nam poslali isti prizvod u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Povraćaj sredstava vršimo koristeći ista sredstva plaćanja koja ste vi koristili prilikom plaćanja. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju odustanka, vi ste dužni da nama vratite proizvod, odnosno da organizujete vraćanje proizvoda, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslali izjavu o odustanku.

Vraćanje proizvoda vršite na našu adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, i u vezi sa tim snosite direktne troškove vraćanja proizvoda.

Vi ste isključivo odgovorni za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

PRAVA NA SADRŽAJU SAJTA

Tuta Project DOO Beograd, ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, matični broj: 21830887, PIB: 113244187, je isključivi i jedini vlasnik celokupnog tekstualnog, video i audio sadržaja koji je objavljen ili u budućnosti bude objavljen na internet stranici www.tutasilk.com kao i svih programskih rešenja (software), osim kada je to izričito navedeno drugačije.

Korišćenjem našeg sajta ne stičete bilo kakva prava na internet stranici www.tutasilk.com

Izričito je zabranjeno:
– menjanje, kopiranje, reprodukovanje, distribuiranje, objavljivanje bilo kog sadržaja koji se nalazi i/ili se u budućnosti bude nalazio na ovom sajtu;
– bilo koja upotreba ovog sajta u komercijalne svrhe, kao i bilo koja druga upotreba ovog sajta koja je suprotna ovde propisanom načinu upotrebe;

i isto predstavlja povredu prava intelektualne svojine Tuta Project DOO Beograd, ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, matični broj: 21830887, PIB: 113244187.

ZABRANJENA PONAŠANJA NA SAJTU

Prilikom korišenja našeg sajta zabranjeno je:

– davanje netačnih podataka i lažno predstavljanje, kao i korišćenje tuđih podataka bez ovlašćenja tog lica;
– upotreba sajta od strane maloletnih lica bez izričite dozvole roditelja ili staratelja;
– bilo koja posredna ili neposredna upotreba našeg sajta u nezakonite svrhe.

Ukoliko smatramo da ste prekršili gorenavedenu zabranu ili bilo koji važeći propis, bićemo prinuđeni da vam onemogućimo kupovinu na našem sajtu kako bismo sprečili zloupotrebu podataka trećih lica i zloupotrebu našeg sajta u nezakonite svrhe.

Molimo da se na sledećem (linku) informišete na koji način i u koju svrhu vršimo obradu podataka o ličnosti koje ostavite na našoj internet stranici.

NAČIN KONTAKTIRANJA KUPACA

Uvek kada je to moguće kontaktiraćemo vas putem e-mail adrese koju unesete prilikom kupovine na našem sajtu.

Prilikom isporuke i u slučaju potrebe zadržavamo pravo da vas kontaktiramo i telefonskim putem na broj telefona koji unesete prilikom kupovine na našem sajtu.

Za potrebe isporuke, vaša adresa i broj telefona će biti stavljeni na raspolaganje kurirskoj službi koja vrši isporuku proizvoda, a koja će vas po potrebi kontaktirati radi isporuke proizvoda.

KONTAKT PODACI PRODAVCA

Ukoliko imate pitanje ili sugestiju, možete u svakom trenutku da nam se obratite na sledeći način:

 • elektronskim putem na adresu elektronske pošte: info@tutasilk.com
 • pisanim putem na adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd
Close

Korpa

Close

Moja kolekcija

Pregledani proizvodi

Close

Registracija

Kreiranjem korisničkog naloga u našoj prodavnici, brže ćete se kretati kroz proces kupovine, skladištiti više adresa za dostavu, pregledati i pratiti svoje porudžbine na svom nalogu i još mnogo toga.

Pravno lice

Fizičko lice


Već ste registrovani?

Close

Kategorije